Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: project (wilde) bijen

project (wilde) bijen

E-mailadres Afdrukken

De verontrustende berichten over massale sterfte van bijen en het onderzoek naar de achteruitgang van de honingbij heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Habitatfragmentatie, drachtverarming door grootschalige landbouw, het gebruik van herbiciden en ten slotte de introductie van nieuwe invasieve soorten en pathogenen (o.a. Varroamijt) dragen bij aan de achteruitgang van honingbijen.

Niet alleen de honingbij heeft het moeilijk. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen, … Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere plantengroepen. Ook wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. 

Acties voor honingbijen

Bijentelersbond Lanaken, Natuurpunt Lanaken en Kinderboerderij Pietersheim werkten een biodiversiteitsproject uit onder de noemer 'De bij als biodiversiteitsambassadeur aan de Poort van het Nationaal Park Hoge Kempen'. Het betrof de plaatsing van een bijenhotel, de bouw van een educatieve bijenstal en het samenstellen van een lessenpakket met didactisch materiaal voor het kleuteronderwijs. De nieuwe educatieve bijenhal en de hele omkadering werd op 2 september 2012 in de kijker gezet. Toen werd de bijenhal plechtig geopend en kon men aan workshops deelnemen. Bij de infostand van Natuurpunt Lanaken werd een mooie beestentoren geplaatst, kon men nestkastjes voor wilde bijen aankopen of zelf in elkaar knutselen en werd ten slotte een bijenquiz gehouden.

  

De gemeente verdeelt jaarlijks aan haar inwoners gratis zaadmengsels om zo bij hun thuis een bijenvriendelijke tuin te creëren. Ze kunnen uit twee soorten mengsels kiezen: Tübinger (voor leem- en kleigronden) en Brandenburger (voor zandgronden). Dankzij deze acties wordt het voedselaanbod (nectar en stuifmeel) voor de honingbijen en andere insecten verhoogd.

Om de honingbijen op haar grondgebied te beschermen, werkte de gemeente Lanaken i.s.m. de plaatselijke imkersbond en Natuurpunt Lanaken een stappenplan uit. Dit plan omhelst drie doelstellingen: het inzetten op betere leefomstandigheden (verhogen drachtgebied), het bewustmaken van inwoners en bedrijven en ten slotte het ondersteunen van de Lanakense imkers. 

In de Oude Weerd geven we alvast het goede voorbeeld. We hebben hier vijf bijenkasten geplaatst. In de nazomer van 2013 hebben we onze eerste honing geoogst en verkocht. We hebben ons toen ook laten registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedingsketen (FAVV). Deze registratie is erg nuttig. Wie niet aangemeld is, loopt bij het uitbreken van overdraagbare ziekten (bvb. Amerikaans vuilbroed) het risico op besmetting van zijn bijenvolken. Dit leidt tot in beslagname van de honing en de vernietiging van al de volken en het materiaal.

Limburg wild van bijen !

Met deze campagne wil de provincie Limburg de meerwaarde en de problematiek van wilde bijen in de kijker brengen én effectief iets doen voor deze waardevolle bestuivers. Twee bijenspecialisten van het studiebureau Nature-ID kregen de opdracht om deze praktische handleiding met tips uit te schrijven voor gemeenten en terreinbeheerders. De handleiding, opgedeeld in toolboxen, geeft richtlijnen voor de inrichting en het beheer van voor bijen belangrijke biotopen (bos, ruigte, struweel, grasland, heide, tuin, ...). 

Het studiebureau werkte voor elke Limburgse gemeente een actieplan uit. Via een oproep werden meer dan 400 kansrijke gebieden verzameld waar er interesse was om iets te doen voor bijen. Er werd uiteindelijk één gebied per gemeente geselecteerd, waarvoor een aantal maatregelen zijn uitgewerkt. Voor de gemeente Lanaken werd de volkstuin aan de Pannestraat weerhouden. 

In het voorjaar van 2017 zal de gemeente i.s.m. het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en Natuurpunt Lanaken in de volkstuin op Lanakerheide de volgende acties uitwerken:

  • verhogen nestgelegenheden (creëren van open plekken, plaatsen van bijenhotels, vrijwaren van bramenkoepels, ...);
  • verhogen voedselaanbod (aanleg kruidentuin, gefaseerd maaibeheer, aanplant van Boswilg en Sporkenhout, ...);
  • sensibilisatie inwoners (plaatsen van infoborden en organiseren workshops en ex-cursies, ...).

  

Ook Natuurpunt Lanaken neemt aan de provinciale campagne deel. Zo werden in 2015-2016 verschillende wandelingen en demobezoeken (voorbeelden van ecotuinen) voor het brede publiek uitgewerkt. We organiseerden toen ook voor scholen en (jeugd)verenigingen de workshops 'bijenhotels bouwen'.

In ons natuurgebied Oude Weerd hebben we een bijenhotel gebouwd. Dit bestaat uit kunstmatige nestplaatsen zoals bamboestokjes en houtblokken met geboorde gaten van verschillende doorsnede. De gangen worden gebruikt als nestholtes. Stuifmeel wordt achteraan in de nestholte opgestapeld. Wanneer voldoende stuifmeel is verzameld, legt het vrouwtje er een eitje op. Hiervoor wordt dan een wand gebouwd van modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Daarna wordt alles herhaald tot de nestgang volgebouwd is.

Werkgroep Aculea

De bijen- en wespenwerkgroep Aculea van Natuurpunt wil de bijenproblematiek onderzoeken én onder de aandacht brengen. Via het Natuur-forum wisselen vrijwillige bijenkenners ervaringen uit en helpen ze elkaar bij het op naam brengen van de soorten.

Op www.waarnemingen.be worden de details van waarnemingen verzameld, wat stilaan leidt tot een beter zicht op de verspreiding, de ecologie en de zeldzaamheid. De werkgroep organiseert ook excursies en determinatie-avonden om wilde bijen te leren herkennen.

Laatst aangepast op maandag, 19 december 2016 08:44  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31