Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

bepaling waterkwaliteit

E-mailadres Afdrukken

De bepaling van de waterkwaliteit van beken, rivieren en kanalen gebeurt aan de hand van fysisch-chemische en biologische analyses. Het voordeel van de biologische methode (fytoplankton, waterflora, macro-invertebraten en vissen) is dat zij de algemene toestand van de waterloop weergeeft over een langere periode. De fysisch-chemische analyses daarentegen zijn resultaten van momentopnamen. Om een degelijk beeld van de kwaliteit te verkrijgen, dienen beide analyses uitgevoerd te worden.

Om de ecologische toestand van een waterloop of vijver te beoordelen, wordt er naar verschillende kwaliteitselementen gekeken. De volgende biologische kwaliteitselementen zijn van doorslaggevend belang: fytoplankton, waterflora (fytobenthos en macrofyten), macro-invertebraten en vissen.

Laatst aangepast op woensdag, 07 maart 2018 18:38 Lees meer...
 

bomen- en struikenverkoop

E-mailadres Afdrukken

Jaarlijks organiseert Natuurpunt Limburg een verkoop van streekeigen bomen en struiken. Met deze actie steun je de werking van Natuurpunt en de natuur in onze gemeente! Dankzij deze actie zijn er de afgelopen jaren heel wat tuinen in Lanaken aangeplant met streekeigen groen. 

De praktische organisatie van deze bomen- en struikenverkoop gebeurt door lokale afdelingen. Ook in 2018 zet Natuurpunt Lanaken zich hiervoor in. Op 17 november 2018 kan je tussen 10u00 en 12u00 het plantgoed afhalen aan de loods in de Oude Weerd te Oud-Rekem. Bestellen kan tot 4 november, bij voorkeur via de digitale bestelbon

De gemeente Lanaken ondersteunt deze actie door zijn inwoners gratis planten (max. 10 stuks) aan te bieden. Wist je dat je ook een premie kan aanvragen voor de aanplant van hagen, houtkanten en andere kleine landschapselementen (KLE)? De premievoorwaarden kan je hier terugvinden. De premieaanvraag kan enkel online ingediend worden (e-loket). 

Laatst aangepast op zondag, 14 oktober 2018 21:16 Lees meer...
 

dassenwerkgroep

E-mailadres Afdrukken

De das (Meles meles) is het grootste landroofdier in Vlaanderen en behoort tot de familie van de marterachtigen. Hij is in Vlaanderen beschermd via het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Het is verboden om dassen te bejagen, te vangen, te doden of in gevangenschap te houden, ongeacht hun ontwikkelingsstadium. Evenmin mogen hun woon- of schuilplaatsen worden beschadigd of met opzet worden verstoord. 

Onze 'Vlaamse panda' heeft een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, hoogstamboomgaarden, heggen en houtkanten, maar je kan hem ook in bossen terugvinden. Er moet voldoende dekking, een groot voedselaanbod en een losse bodem in zijn leefgebied aanwezig zijn.

De das is een alleseter en voedselopportunist, waarbij regenwormen het hoofdbestanddeel uitmaken van zijn dieet. Afhankelijk van de periode van het jaar schakelt hij over op plantaardig voedsel zoals fruit (appels, pruimen, …) en graan. Sporadisch staan ook allerlei kevers, amfibieën en kleine zoogdieren (bvb. muizen) op zijn menu. 

Laatst aangepast op vrijdag, 12 oktober 2018 16:10 Lees meer...
 

duurzaam bosbeheer

E-mailadres Afdrukken

Hout gebruiken is dus niet fout zolang dit afkomstig is uit verantwoord of duurzaam beheerde bossen. Duurzaam bosbeheer is ecologisch verantwoord, sociaal aanvaardbaar en economisch rendabel. Het houdt dus rekening met de fauna en flora van bossen, maar onder meer ook met de bodem en de waterhuishouding.

Er moet een bepaalde voorraadpeil van het bos bewaard blijven. Dit kan men doen door er op lange termijn voor te zorgen dat de hoeveelheid hout die geoogst wordt kleiner is dan de hoeveelheid die er bijgroeit. De bosbeheerders dienen ook verantwoorde beheertechnieken toe te passen (bijv. zo weinig mogelijk bodemschade bij de houtoogst, ongewenste soorten mogen niet bestreden worden met herbicden).

Laatst aangepast op maandag, 15 oktober 2018 19:22 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31