Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

bepaling waterkwaliteit

E-mailadres Afdrukken

De bepaling van de waterkwaliteit van beken, rivieren en kanalen gebeurt aan de hand van fysisch-chemische en biologische analyses. Het voordeel van de biologische methode (fytoplankton, waterflora, macro-invertebraten en vissen) is dat zij de algemene toestand van de waterloop weergeeft over een langere periode. De fysisch-chemische analyses daarentegen zijn resultaten van momentopnamen. Om een degelijk beeld van de kwaliteit te verkrijgen, dienen beide analyses uitgevoerd te worden.

Om de ecologische toestand van een waterloop of vijver te beoordelen, wordt er naar verschillende kwaliteitselementen gekeken. De volgende biologische kwaliteitselementen zijn van doorslaggevend belang: fytoplankton, waterflora (fytobenthos en macrofyten), macro-invertebraten en vissen.

Laatst aangepast op woensdag, 07 maart 2018 18:38 Lees meer...
 

dassenwerkgroep

E-mailadres Afdrukken

De das (Meles meles) is het grootste landroofdier in Vlaanderen en behoort tot de familie van de marterachtigen. Hij is in Vlaanderen beschermd via het Soortenbesluit (15 mei 2009). De das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtkanten. Het leefgebied moet aan de volgende voorwaarden voldoen: genoeg dekking, een groot voedselaanbod en een losse bodem waarin ze goed kunnen graven.

De das is een alleseter en voedselopportunist, waarbij regenwormen het hoofdbestanddeel uitmaken van zijn dieet. Afhankelijk van de periode van het jaar schakelt hij over op plantaardig voedsel zoals fruit (appels, pruimen, …) en graan. Sporadisch staan ook allerlei kevers, amfibieën en kleine zoogdieren (bvb. muizen) op zijn menu. 

Laatst aangepast op vrijdag, 09 maart 2018 20:12 Lees meer...
 

duurzaam bosbeheer

E-mailadres Afdrukken

Bij een duurzaam bosbeheer kijkt de beheerder niet alleen naar het heden, maar heeft hij ook aandacht voor de toekomstige generaties. De huidige generaties mogen hout oogsten in het bos, maar zodanig dat het ook voor de volgende generaties mogelijk blijft om hout te oogsten.

De bosbeheerder moet rekening houden met drie belangrijke punten. Ten eerste moet het bos behouden blijven, tenzij anders vermeld in het beheerplan. Ten tweede moet de kwaliteit van de standplaats behouden of verbeterd worden. Dit wil zeggen dat men de keuze van de gebruikte boomsoorten moet aanpassen aan de standplaats en niet omgekeerd. Ten derde moet een zeker voorraadpeil van het bos bewaard blijven. Dit kan men doen door er op lange termijn voor te zorgen dat de hoeveelheid hout die geoogst wordt kleiner is dan de hoeveelheid die er bijgroeit. 

Laatst aangepast op vrijdag, 09 maart 2018 20:04 Lees meer...
 

educatieve poelen Pietersheim

E-mailadres Afdrukken

Het grasland rond de educatieve poelen heeft een grote botanische waarde. Op deze locatie lag vroeger een kiezelgroeve die na de exploitatie als stortplaats van huishoudelijk afval dienst deed. Bij de verbreding van het Albertkanaal, begin jaren 80 van vorige eeuw, werd de uitgegraven grond (klei en leem) gebruikt om de stortplaats af te dekken. Dankzij deze heterogene bodemsamenstelling kwam een rijke diversiteit aan planten tot stand. Hier groeien naast typische 'Kempense' soorten ook planten die eerder thuishoren in Haspengouw. 

Laatst aangepast op vrijdag, 09 maart 2018 20:14 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Augustus 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31