Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

beheer taluds Albertkanaal

E-mailadres Afdrukken

Door de aanleg van het Albertkanaal (1930-1939) ontstonden er op het zuidoostelijk traject, tussen Gellik en Kanne, steile taluds die de overgang vormen tussen het oorspronkelijk landschap en het kanaal. De kunstmatige insnijding van het Albertkanaal deed een uniek ecosysteem ontstaan.

Op de taluds hebben zich door de fysische verschillen gradiënten ontwikkeld: hoog en laag, droog en nat, zon en schaduw. In combinatie met de verschillende bodems (mergel, zand, grind en leem) die door de uitgraving aan de oppervlakte zijn gekomen, ontstond een rijke variatie aan  habitats. Omwille van deze hoge natuurwaarde maakt het Albertkanaal deel uit van een Europees natuurnetwerk (Natura 2000) tussen de Sint-Pietersberg in het zuiden en de Hoge Kempen in het noorden. 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 19:43 Lees meer...
 

bepaling waterkwaliteit

E-mailadres Afdrukken

De bepaling van de waterkwaliteit van beken, rivieren en kanalen gebeurt aan de hand van fysisch-chemische en biologische analyses. Het voordeel van de biologische methode (fytoplankton, waterflora, macro-invertebraten en vissen) is dat zij de algemene toestand van de waterloop weergeeft over een langere periode. De fysisch-chemische analyses daarentegen zijn resultaten van momentopnamen. Om een degelijk beeld van de kwaliteit te verkrijgen, dienen beide analyses uitgevoerd te worden.

Om de ecologische toestand of potentieel van een waterloop of vijver te beoordelen, wordt er naar verschillende kwaliteitselementen gekeken. De volgende biologische kwaliteitselementen zijn van doorslaggevend belang: fytoplankton, waterflora (fytobenthos en macrofyten), macro-invertebraten en vissen.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:16 Lees meer...
 

dassenwerkgroep

E-mailadres Afdrukken

De Das is het grootste landroofdier in Vlaanderen en behoort tot de familie van de marterachtigen. Hij is in Vlaanderen beschermd via het Soortenbesluit (15 mei 2009). De Das leeft in allerlei soorten biotopen, met een voorkeur voor kleinschalig akker- en weidelandschap met verspreide bosjes, heggen en houtkanten. Het leefgebied moet aan deze voorwaarden voldoen: genoeg dekking, een groot voedselaanbod en een losse bodem waarin ze goed kunnen graven.

De Das is een alleseter en voedselopportunist, waarbij regenwormen het hoofdbestanddeel uitmaken van zijn dieet. Afhankelijk van de periode van het jaar schakelt hij over op plantaardig voedsel, zoals fruit (appels, pruimen, …) en graan. Sporadisch staan ook allerlei kevers, amfibieën en kleine zoogdieren (bvb. muizen) op zijn menu. 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:20 Lees meer...
 

duurzaam bosbeheer

E-mailadres Afdrukken

In 2003 voerde de Vlaamse Regering criteria in voor duurzaam bosbeheer, die een inhoudelijk kwaliteitsniveau bepalen voor verantwoord bosbeheer in Vlaanderen. Het uitgebreid bosbeheerplan is het instrument bij uitstek om deze criteria te realiseren. Dit plan geeft aan waar de bosbeheerders, zowel openbaar als privé, voor de komende 20 jaar met het beheer van hun bos heen willen. In dit plan worden ook ecologische, economische en sociaal-recreatieve doelstellingen opgenomen die de boseigenaars willen bereiken en welke ingrepen daarvoor nodig zijn.  

Laatst aangepast op zaterdag, 15 april 2017 15:46 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Februari 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28