Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

nacht van de vleermuis

E-mailadres Afdrukken

 Vleermuizen worden vaak beschouwd als dieren die enkel overlast veroorzaken. Rond geen enkele andere diergroep hangt zo'n sluier van magie en bijgeloof. Het nachtelijke leven van de vleermuis heeft er toe geleid dat deze dieren in de mythologie en de folklore in onze cultuur meestal in verband worden gebracht met het kwaad. De dieren werden aan deuren gespijkerd of vormden ingrediënten van allerlei kwakzalverijen. De overtuiging dat vleermuizen in de haren vliegen, blijft bij veel mensen doorleven. 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:32 Lees meer...
 

natuurgebied Biesweerd

E-mailadres Afdrukken

Het gemeentebestuur gaf in 2010 een mooi stukje natuur langs de Grensmaas te Herbricht in beheer aan Natuurpunt Lanaken. Midden jaren '60 van vorige eeuw begon het bedrijf Van Roosmaelen hier grind te exploiteren. Nagenoeg het hele gebied was toen een grote waterplas. Eind jaren '80 werd het terrein verhuurd aan een afvalverwerkingsbedrijf. De groeve werd opgevuld met inert industrieel afval en huishoudelijk afval. 

Na de uitbating van de stortplaats kreeg de toenmalige Intercommunale Maatschappij Limburg (IML) een tijdelijke concessie om deze op te vullen met grond afkomstig van de verbredingswerken aan het Albertkanaal. Het merendeel van de percelen kwam na de exploitatie in privé-handen terecht en werd in cultuur gebracht. Slechts een klein deel (ca. 9 ha) bleef eigendom van het gemeentebestuur. Dit terrein, dat de naam Biesweerd meekreeg, werd algauw een natuurenclave te midden van een grootschalig landbouwgebied.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 21:17 Lees meer...
 

natuurgebied Oude Weerd

E-mailadres Afdrukken

Dankzij de logistieke en financiële steun van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), de provincie Limburg en het gemeentebestuur kon Natuurpunt in maart 2011 het voormalig grindwinningsgebied te Oud-Rekem, beter gekend als 'De Cup', aankopen. Het mooiste dorp van Vlaanderen was in één klap een prachtig stuk natuur rijker.

Er is altijd een verbondenheid geweest tussen de Oude Weerd en de inwoners van Oud-Rekem. Waar nu de Oude Weerd ligt, stroomde vroeger de Maas. Zo’n 900 jaar geleden begon de Maas oostwaarts op te schuiven waardoor de oude rivierarm stilaan begon te verlanden. Deze gronden werden door de bewoners in cultuur gebracht. Algauw werden boomgaarden aangeplant, weilanden aangelegd en graangewassen ingezaaid.

Door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1823) werd het landschap rondom Oud-Rekem drastisch veranderd. De industrialisatie van het kleinschalig landbouwgebied was toen een feit. In de 19de eeuw begon men de vruchtbare leembodems af te graven. Deze bodems waren immers ook geschikt voor het vervaardigen van bakstenen. Na de leemontginning kwam de grindexploitatie midden 20ste eeuw op gang. In 2000 werd, nadat de grindwinning eerder was stopgezet, de verwerking van het aangevoerde grind definitief beëindigd. De diepe grindgaten werden nagenoeg opgevuld en de verwerkingsinstallaties werden afgebroken. Enkel de kleine plas en de loods blijven nu over als getuigen van het grindverleden.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 21:17 Lees meer...
 

paddenoverzet

E-mailadres Afdrukken

De meeste amfibieën bewonen gedurende het jaar verscheidene leefgebieden. De winter brengen ze al slapend onder de grond of in het water door waar ze beschermd zijn tegen de vrieskou. Wanneer in het voorjaar de temperatuur stijgt, ontwaken de dieren en trekken ze in groten getale naar hun voortplantingsplek.

De weersomstandigheden bepalen in grote mate de trekactiviteit, waardoor de trekperiode jaarlijks sterk kan verschillen van enkele weken tot anderhalve maand. Bij zacht en vochtig weer of tijdens een regenbui kan er massale trek op gang komen. Door ons dichte wegennetwerk moeten amfibieën tijdens hun tocht vaak straten oversteken. Ze Dit heeft tot gevolg dat er jaarlijks heel wat amfibieën worden doodgereden. 

Laatst aangepast op vrijdag, 09 maart 2018 20:56 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31