Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

plantenexcursies

E-mailadres Afdrukken

In de meeste floragidsen wordt de populaire methode gehanteerd om soorten te herkennen aan de hand van een kleurcode. Als men niet zo goed thuis is in het determineren, is dit natuurlijk een handig systeem. Deze techniek zal botanici niet zo aanspreken, maar voor geïnteresseerden die graag planten op naam brengen zonder ingewikkelde opzoekmethoden, is ‘op kleur bladeren’ vaak de eerste stap. De gevorderden maken echter gebruik van overzichtelijke determinatiesleutels, waarvan men door het beantwoorden van  vragen over waarneembare kenmerken van de plant naar een nieuwe vraag wordt geleid tot er uiteindelijk nog maar één soort over  is.

Laatst aangepast op zaterdag, 15 april 2017 15:47 Lees meer...
 

project (wilde) bijen

E-mailadres Afdrukken

De verontrustende berichten over massale sterfte van bijen en het onderzoek naar de achteruitgang van de honingbij heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen. Habitatfragmentatie, drachtverarming door grootschalige landbouw, het gebruik van herbiciden en ten slotte de introductie van nieuwe invasieve soorten en pathogenen (o.a. Varroamijt) dragen bij aan de achteruitgang van honingbijen.

Niet alleen de honingbij heeft het moeilijk. In Vlaanderen komen ook nog bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen, … Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van een of meerdere plantengroepen. Ook wilde bijen gaan de laatste jaren sterk achteruit. 

Laatst aangepast op maandag, 19 december 2016 08:44 Lees meer...
 

trage wegen

E-mailadres Afdrukken

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling en zelfs in de stad. Een trage weg kan alle vormen aannemen (verhard of onverhard, breed of smal). Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Juridisch gezien zijn er heel wat soorten trage wegen. Eén ding hebben ze alvast gemeen: ze hebben een openbaar karakter. De bekendste trage wegen zijn buurtwegen, die voorzien zijn in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen. Deze wegen vind je terug in de Atlas der Buurtwegen van de gemeente. Alle buurtwegen zijn openbaar. Iedereen mag er dus gebruik van maken. Ze mogen ook niet afgesloten worden, hoewel dat in de praktijk helaas maar al te vaak gebeurt. Andere trage wegen zijn spontaan gegroeid door het gebruik. Hun juridische bescherming is afhankelijk van hoe lang de weg al in gebruik is.

Trage wegen onder druk

In het verleden ging een deel van het rijke trage wegenpatrimonium in Lanaken verloren en werden een aantal verbindingstracés verwaarloosd of onrechtmatig ingenomen. Genoeg redenen voor het gemeentebestuur om deze knelpunten aan te pakken. In 2006 startte de gemeente dan ook het project 'trage wegen in de kijker' op. Hiervoor werkte de gemeente nauw samen met de vzw Trage Wegen en het lokale middenveld, waaronder de plaatselijke Landelijke Gilden, buurtcomité Briegden, KSJ Veldwezelt, KVLV Veldwezelt, dorpsraad Veldwezelt, erfgoedkring Wiosello en Natuurpunt Lanaken. Uit deze werking ontstond de lokale Werkgroep Trage Wegen met als doel blijvend te werken rond de openstelling en het onderhoud van wandel- en buurtwegen.

De gemeente wilde eerst de Haspengouwse dorpen (Briegden, Veldwezelt en Kesselt) in kaart brengen. Het grondgebied werd opgedeeld en verdeeld over de verenigingen om zo alle trage wegen te inventariseren. De toegankelijke wegen werden in groen en de niet-toegankelijke werden in rood aangeduid. Er werd eveneens een prioriteitentabel opgemaakt voor de te openen trage wegen en de te onderhouden wandelpaden. De trage wegen met prioriteit 1 (belangrijke verbindingswegen) worden opnieuw opengesteld of de toegankelijkheid wordt verbeterd.

Eind 2006 werd dit herwaarderingsplan door het gemeentebestuur goedgekeurd. In dit plan zijn per trage weg een aantal maatregelen opgenomen: verbetering van het wegdek, aanplant en onderhoud van hagen, ecologisch maaibeheer, ... Zo werden op de taluds van de Kesseltse Kip trappen aangelegd met als doel de toegankelijkheid van dit gebied te verhogen. Op het plateau werden opnieuw gemengde hagen aangeplant. Ook in Briegden werden verschillende trage wegen (Kronkelpad, Belvederepad, Vroenhofpad en Bamptrap) terug met elkaar verbonden.

  

In het herwaarderingsplan werden ook suggesties gedaan om de trage wegen van een speciaal ontworpen naambordje en bewegwijzering te voorzien. Deze naambordjes werden in 2008 geplaatst. Het sluitstuk van het project was de uitgave van een wandelkaart. De Werkgroep Trage Wegen stond in voor de opmaak van de kaart (tekst, foto’s en lay-out). De gemeente zorgde voor de financiering, de bedeling en de promotie ervan.

Evaluatie trage-wegenplan

In januari 2016 maakte de Werkgroep Trage Wegen een evaluatie op. De werkgroep stelt vast dat er best nog wel wat werk aan de winkel is. Het project bleef beperkt tot het zuidelijk deel van de gemeente. De uitwerking van een gestructureerd trage-wegenplan in andere kerkdorpen komt nog steeds niet van de grond.

De gemeente investeert jaarlijks in het onderhoud van de trage wegen in Briegden, Veldwezelt en Kesselt. Dit is positief. Ook het gebruik ervan wordt voldoende gestimuleerd via Toerisme Lanaken en door deelname aan de Dag van de Trage Weg. Ondanks deze inspanningen staan een aantal veldwegen nog steeds onder druk, vooral op de Kesseltse Kip. Zo werden hier de voorbije jaren meermaals naambordjes vernield, bermen omgeploegd en paden kapot gereden.

Dag van de Trage Weg

Elk jaar in de herfst vindt het campagneweekend Dag van de Trage Weg plaats. Dan worden tal van activiteiten georganiseerd op, langs of over trage wegen. Van de Westhoek tot het Maasland kunnen wandelaars, fietsers, ruiters en buitenmensen hun hart ophalen. In het groen en in de wijk, op authentieke landwegen of langs verkeersveilige doorsteekjes. De Dag van de Trage Weg is hét uithangbord voor veilige en aangename paden in Vlaanderen.

  

De Dag van de Trage Weg ging de voorbije jaren niet onopgemerkt voorbij. De editie van 2013 was zonder twijfel de meest succesvolle uit de reeks. Het gemeentebestuur, Wiosello en Natuurpunt Lanaken sloegen de handen in elkaar en werkten een mooi wandelaanbod in Veldwezelt en Kesselt uit. Op een aantal bijzondere plaatsen werden anekdotes verteld en kregen de wandelaars meer uitleg over de bijzondere fauna en flora op en langs de trage wegen. Voor de kinderen was een avontuurlijke schattentocht (geocaching) uitgewerkt. Met behulp van een wandel-GPS gingen ze op zoek naar de schat. Wandelaars konden onderweg aan een quiz deelnemen.

In 2017 willen we tijdens de Dag van de Trage Weg het belang van de kleine landschapselementen (KLE’s) nogmaals in de kijker zetten. Hou zeker de activiteitenkalender in de gaten ! 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:43
 

visbemonsteringen

E-mailadres Afdrukken

De aanwezige visfauna is een belangrijke indicator voor de toestand van het oppervlaktewater. Een ontoereikend gehalte aan opgeloste zuurstof in het water maakt visleven onmogelijk. Ook allerlei toxische stoffen, zowel in de waterkolom als in de bodem, en een slechte structuur (steile oevers, geen meanders, ...) kunnen nefast zijn voor de visgemeenschap. Bovendien moeten vissen ook ongehinderd kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Actueel vormt ook de aanwezigheid van invasieve soorten een bedreiging voor onze inheemse soorten.

In Vlaanderen doet het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) monsternemingen van visfauna en beoordeelt het die aan de hand van de visindex. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer t.o.v. een referentiesituatie. De referentiesituatie is een toestand waarbij de ecologische kwaliteit optimaal is. 

Laatst aangepast op woensdag, 29 maart 2017 18:31 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31