Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

visbemonsteringen

E-mailadres Afdrukken

De aanwezige visfauna is een belangrijke indicator voor de toestand van het oppervlaktewater. Een ontoereikend gehalte aan opgeloste zuurstof in het water maakt visleven onmogelijk. Ook allerlei toxische stoffen, zowel in de waterkolom als in de bodem, en een slechte structuur (steile oevers, geen meanders, ...) kunnen nefast zijn voor de visgemeenschap. Bovendien moeten vissen ook ongehinderd kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. Actueel vormt ook de aanwezigheid van invasieve soorten een bedreiging voor onze inheemse soorten.

In Vlaanderen doet het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) monsternemingen van visfauna en beoordeelt het die aan de hand van de visindex. De visindex geeft een geïntegreerde score van de ecologische kwaliteit van het visbestand weer t.o.v. een referentiesituatie. De referentiesituatie is een toestand waarbij de ecologische kwaliteit optimaal is. 

Laatst aangepast op woensdag, 29 maart 2017 18:31 Lees meer...
 

vlinders in de kijker

E-mailadres Afdrukken

Natuurpunt Lanaken engageerde zich, op vraag van de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), om jaarlijks een aantal gebieden in Lanaken te inventariseren. De voorbije jaren hebben we heel wat waarnemingen verzameld. In totaal werden 30 soorten waargenomen. Er zijn natuurlijk regionale verschillen. Groentje en Bont dikkopje komen enkel op de Neerharenheide en in de Vallei van de Ziepbeek voor. Dwergblauwtje, Bruin dikkopje en Klaverblauwtje daarentegen zijn beperkt tot de taluds van het Albertkanaal. Klein koolwitje, Icarusblauwtje, Dagpauwoog en Atalanta zijn wijd verspreid in Lanaken. We kunnen ze bijna overal tegenkomen.

Onze waarnemingen werden opgenomen in het boek ‘Dagvlinders in Vlaanderen: nieuwe kennis voor betere actie’, ook wel de vlinderatlas genoemd. Deze verspreidingsatlas is gebaseerd op waarnemingen van vrijwilligers, die meer dan 780.000 verspreidingsgegevens van vlinders hebben aangeleverd. Op basis van deze massa gegevens hebben de auteurs wetenschappelijke analyses kunnen maken over de toestand van de vlinders in Vlaanderen. Die zien er niet rooskleurig uit: 19 van de 67 inheemse dagvlindersoorten (28%) is verdwenen, terwijl 25 soorten (37%) in min of meerdere mate bedreigd zijn. Hun achteruitgang is zorgwekkend, zo blijkt uit de statistieken, kaarten en trends. Maar de kennis en ervaring om de zaken beter aan te pakken groeiden de jongste jaren gelukkig sterk.

Laatst aangepast op woensdag, 30 november 2016 16:37 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Augustus 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31