Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

educatieve poelen Pietersheim

E-mailadres Afdrukken

De graslanden rondom de educatieve poelen hebben een grote botanische waarde. Op deze locatie lag vroeger een kiezelgroeve die na de exploitatie tot halverwege de 20 ste eeuw als stortplaats van huishoudelijk afval dienst deed. Bij de verbreding van het Albertkanaal, begin jaren 80 van vorige eeuw, werd de uitgegraven grond (vnl. klei en leem) of specie gebruikt om de stortplaats af te dekken. Dankzij deze heterogene bodemsamenstelling kwam een rijke diversiteit aan planten tot stand. Hier groeien naast typische 'Kempense' soorten ook planten die eerder thuishoren in Haspengouw. 

Ongeveer 2,1 ha van dit opgespoten terrein werd eigendom van de gemeente Lanaken. Het merendeel kwam in handen van de toenmalige Waters en Bossen, nu het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Dit deel werd toen volledig beplant. De gemeente liet zijn grond spontaan verbossen.   

Laatst aangepast op maandag, 15 oktober 2018 20:40 Lees meer...
 

evaluatie bermbeheer

E-mailadres Afdrukken

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er voor hen vaak geen plaats meer om te overleven. Bermen vormen dan vaak de laatste uitwijkplaats. Ze vervullen ook een belangrijke rol als ecologisch knooppunt of als verbindingsgebied tussen aangrenzende groengebieden. 

Sinds 1997 beschikt de gemeente over een bermbeheerplan, dat door de toenmalige Limburgse Intercommunale voor Milieubeheer (LIM) opgemaakt werd. Het bermbeheerplan geeft aan wat er in de berm jaarlijks moet gebeuren voor een optimale verkeersveilige en ecologische ontwikkeling. Het maaitijdstip en de maaifrequentie werden gekozen i.f.v. de aanwezige of gewenste plantengroei en bijzondere fauna. 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:25 Lees meer...
 

excursies libellen

E-mailadres Afdrukken

Libellen zijn insecten met een lang achterlijf, grote ogen en kleine antennes. Hun vleugels zijn stevig met een dichte adering en hebben vaak een donkere stip. De vleugels kunnen onafhankelijk bewegen. Zo kunnen libellen in de lucht 'stilstaan' en zelfs achteruit vliegen. Libellen jagen op andere insecten, die ze gewoonlijk in de lucht vangen. Hierbij maken ze soms duizelingwekkende duikvluchten. De meeste mensen gaan er nog steeds van uit dat libellen kunnen steken of bijten. Dit is en blijft een hardnekkig fabeltje. 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:26 Lees meer...
 

holle wegen Briegden

E-mailadres Afdrukken

Een holle weg is een weg of pad waarvan het wegdek lager ligt dan het omliggende land. Eeuwenlang gebruik van hetzelfde pad, te voet of met paard en kar, leidde tot een natuurlijk erosieproces. Losgewoelde aarde spoelde af met het regenwater en op die manier diepte de weg zich jaar na jaar verder uit. Het is een proces dat ook vandaag nog optreedt zolang het wegdek onverhard blijft. In Limburg komen holle wegen vooral in heuvelachtige streken met een leembodem voor (Haspengouw), maar je kan ze ook aantreffen in Voeren en zelfs in de Kempen.

In een holle weg kunnen verschillende gradiënten voorkomen: in temperatuur, beschaduwing, bodemvochtigheid, voedselrijkdom, hellingsgraad van de taluds, ... Zo kunnen op een korte afstand de groeicondities voor planten verschillen. Een belangrijke factor hierin is de bezonning die steeds verschillend is voor beide taluds en een grote invloed heeft op temperatuur, luchtvochtigheid en lichtinval. Dit zorgt voor een microklimaat. Door deze gradiënten is een grote diversiteit van plant- en diersoorten mogelijk in één en dezelfde holle weg.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:28 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31