Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht
Overzicht activiteiten

holle wegen Briegden

E-mailadres Afdrukken

Een holle weg is een weg of pad waarvan het wegdek lager ligt dan het omliggende land. Eeuwenlang gebruik van hetzelfde pad, te voet of met paard en kar, leidde tot een natuurlijk erosieproces. Losgewoelde aarde spoelde af met het regenwater en op die manier diepte de weg zich jaar na jaar verder uit. Het is een proces dat ook vandaag nog optreedt zolang het wegdek onverhard blijft. In Limburg komen holle wegen vooral in heuvelachtige streken met een leembodem voor (Haspengouw), maar je kan ze ook aantreffen in Voeren en zelfs in de Kempen.

In een holle weg kunnen verschillende gradiënten voorkomen: in temperatuur, beschaduwing, bodemvochtigheid, voedselrijkdom, hellingsgraad van de taluds, ... Zo kunnen op een korte afstand de groeicondities voor planten verschillen. Een belangrijke factor hierin is de bezonning die steeds verschillend is voor beide taluds en een grote invloed heeft op temperatuur, luchtvochtigheid en lichtinval. Dit zorgt voor een microklimaat. Door deze gradiënten is een grote diversiteit van plant- en diersoorten mogelijk in één en dezelfde holle weg.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:28 Lees meer...
 

invasieve plantenexoten

E-mailadres Afdrukken

In onze natuur duiken steeds meer uitheemse plant- en diersoorten op. Deze horen hier normaal niet thuis, maar door allerlei menselijke oorzaken zijn ze wel bij ons terechtkomen. Van de uitheemse soorten die hier wel goed aarden, vestigen sommige zich in onze natuur zonder voor problemen te zorgen. Een aantal onder hen kunnen zich dankzij vernuftige overlevingstechnieken enorm uitbreiden en worden dan als invasieve exoten beschouwd. Deze hebben een ernstige negatieve impact op diverse ecosystemen. Ze leiden tot een afname van de inheemse biodiversiteit. Bovendien kunnen ze aanzienlijke economische schade aanrichten. De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan deze problematiek. 

Sinds 2015 is de Europese verordening invasieve exoten van kracht. Deze stelt dat soorten opgenomen op de Europese lijst van invasieve exoten niet meer mogen gehouden, verkocht en getransporteerd worden en verplicht terreineigenaars en -beheerders om deze soorten actief te bestrijden. De plant- en diersoorten die op deze lijst staan, vind je terug op Ecopedia.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:28 Lees meer...
 

kesseltse kip

E-mailadres Afdrukken

De open ruimte tussen Maastricht, Lanaken en Riemst heeft een unieke geschiedenis. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd bij het uitgraven van het Albertkanaal de grond ‘opgekipt’. Zo ontstond een kunstmatige verhoging in het landschap: de Kesseltse Kip. De taluds werden bebost. Het plateau werd in cultuur gebracht en rondom de weilanden werden hagen aangeplant. Zo ontstond een kleinschalig landbouwgebied. Tijdens de Duitse opmars in 1940 diende de Kesseltse Kip als uitkijkpost. Van militaire betekenis was ze niet, want de Luftwaffe vloog simpelweg over de aangelegde verdedigingslinies heen.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:31 Lees meer...
 

kleine landschapselementen

E-mailadres Afdrukken

Hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en poelen zijn kleine landschapselementen (KLE's) die een bepaalde streek kenmerken. De afgelopen decennia zijn ze echter in grote aantallen verdwenen. De achteruitgang is dikwijls terug te brengen tot het verlies van de vroegere functies zoals veekering, brand- en hakhoutvoorziening. Hierdoor verdween niet alleen de noodzaak voor tijdig onderhoud, maar werd onderhoud ook een kostenpost zonder dat daar inkomsten of afgewerkte producten tegenover stonden. De verdere mechanisatie in de landbouw was ook voor vele KLE's nefast.

Naast de voormalige nutsfuncties hebben KLE's ook een cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke waarde. Ze geven vorm aan het landschap en bieden een aangename afwisseling voor de wandelaar of fietser die van dat landschap komt genieten. De belevingswaarde ervan mogen we dus niet onderschatten. Samen met de landbouwers willen Natuurpunt Lanaken en het gemeentebestuur dan ook deze waardevolle landschapselementen opnieuw een plaats geven op het platteland.

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 20:32 Lees meer...
 Kalender

Vorige maand Januari 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31